header image

Computer Spreekuur

NIEUW in 2018

In principe zijn  hier – behoudens eventuele nieuwe materialen – geen kosten aan verbonden.
Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd